Boodschappen

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor u zelf geen boodschappen kunt doen, bijvoorbeeld vanwege ziekte, of omdat u slecht ter been of slechtziend bent. Dan kunt u een beroep doen op onze vrijwilligers. Zij kunnen voor u boodschappen doen.
U kunt u ook samen met iemand boodschappen doen. Het kan gaan om een eenmalige aanvraag, maar regelmatig kan ook.

De kosten voor boodschappen zijn € 2,00 binnen Breukelen.  Als de boodschappen buiten Breukelen met de auto worden gedaan worden eventuele parkeerkosten en € 0,35  per kilometer aan u doorbelast.